เสนอไทยเจ้าภาพประชุมวางยุทธศาสตร์อาชีวะอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสนอไทยเจ้าภาพประชุมวางยุทธศาสตร์อาชีวะอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:19 น.

 อ่าน 1,355
เสนอไทยเจ้าภาพประชุมวางยุทธศาสตร์อาชีวะอาเซียน
       ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 48 ได้หารือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประชุมทวิภาคี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ติมอร์เลสเต สิงคโปร์ และลาว เห็นว่าไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการอาชีวศึกษา จากการหารือร่วมกับ Dr.Gatot Hari Priowir janto ผอ.สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เสนอให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ประสบการณ์การจัดการอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษาประเทศอาเซียนร่วมประชุม โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือน ก.ย.นี้
 
     เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ในการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน มีเป้าหมายขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาเพื่อตอบ สนองการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการรวบรวมความต้องการกำลังคนภาพรวมในอาเซียนและจำแนกว่า แต่ละประเทศต้องการฝีมือแรงงานประเภทใด เช่น สิงคโปร์ต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยี ส่วนไทยต้องการคนระดับกลาง และนอกจากนี้จะมีการหารือถึงมาตรฐานอาชีวศึกษาอาเซียน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด