รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียน หารือการบังคับคดีแพ่งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียน หารือการบังคับคดีแพ่ง

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:27 น.

 อ่าน 1,214
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียน
หารือการบังคับคดีแพ่ง
 
     พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งกับประเทศ สมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ในหัวข้อ "การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน จีน เกาหลี ผู้บริหารด้านกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน
 
     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับ คดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบังคับคดีแพ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 
  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน และเกาหลี ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. บทบาทของศาลแพ่งและพาณิชย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือก ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
2. ศาลและการบังคับคดีอิเล็กทรอนิกส์ และ
3. ยุทธศาสตร์การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิภาพ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด