ดาวน์โหลด power point การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด power point การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการให้บริการ

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:22 น.

 อ่าน 4,566

ดาวน์โหลด power point อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่
ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" จัดอบรมในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวิอร์

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด