สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:00 น.

 อ่าน 21,674

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(คบจ.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนางเบญจมาภรณ์   สัญโญชน์วิทย์
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด