ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:57 น.

 อ่าน 2,732

นายดำหริ งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

                    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสนองกลหยุทธ์ที่ 2 ของ สพฐ. ได้แก่การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาขของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง   ในปีการศึกษา 2554 นี้ สพป.อย.2 มีเป้าหมายพัฒนาและประเมินสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียงจำนวน 50 แห่ง และพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา จำนวน 4 แห่ง การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2554
 ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด